Hvem skal vige for hvem? Lovgivningen siger ganske kort, at den stærke skal vige for den svage. Det vil i praksis betyde, at motor skal vige for sejl, og sejl skal vige for robåd/kajak. Færger og anden skibsfart er delvist undtaget af denne regel. Forstået sådan, at den lille/kajakken bør vise hensyn og sørge for, at der er plads, så de almindelige vigeregler ikke bliver aktuelle. Husk også, at en kajak er meget lille ved siden af et fragtskib eller en hurtigfærge – og bliver du først sejlet ned, kan det være lige meget med regler, og hvem der havde retten på sin side. Derfor bør du altid passe på sig selv, og gå ud fra at ”de store” ikke har set dig. Nu er det heldigvis ikke så ofte, at kajakker kommer på kollisionskurs med et fragtskib. Det er mest ved ind og udsejlinger fra lystbådehavne, at der kan opstå situationer, hvor man ligger meget tæt.

Grundlæggende gælder reglerne også i havne, men alle bliver gladere, hvis vi hjælper hinanden og viser hensyn. I et havnebassin kan man let flytte sig i kajak, hvilket er noget mere besværligt for et sejlskib, særligt hvis det går for sejl. Så hvorfor holde på sin ret, hvis der bare skal to padletag til at flytte sig lidt?

De fleste havne har en regel om, at man holder til højre ved ind/udsejlingen samt evt. moler foran indsejlingen. Sådanne regler gælder naturligvis også for kajakker, men i praksis overholdes de sjældent af kajakker, mens sejlbåde er meget opmærksomme på at overholde disse regler. Det giver selvfølgelig ikke sejlbåde lov til at sejle dig ned, hvis du er forkert på den, men der kan let opstå sure miner. Derfor, vis hensyn til de andre på vandet, så viser de sikkert også hensyn til dig.