Fra tid til anden kan det være praktisk at kunne flytte kajakken sidelæns. Det kan være, når man skal lægge til en bådebro eller placerer sig som hjælper ved en makkerredning. At kunne flytte kajakken sidelæns er således ikke noget, der er særligt afgørende eller noget, du vil skulle bruge så ofte, men det giver en god træning i at kontrollere sin pagaj og båd. Det vil derfor være en god idé at bruge lidt energi på at lære sig denne teknik. Først og fremmest er det vigtigt at gøre sig klart, hvad det er man godt vil. Nemlig at trække kajakken sideværts.

For at få mest mulig kraft til dette skal pagajen holdes så stejlt i vandet som muligt (set forfra), da du ellers vil mistes meget kraft på at skubbe nedad i vandet i stedet for at trække kajakken den retning du ønsker. Det næste er at føre pagajens blad frem og tilbage i vandet i lange rolige tag, hvor bladet er næsten parallelt med trækretningen. Er bladet for ”åbent”/lukket”, vil du miste unødigt meget energi på at skubbe dig frem og tilbage i stedet for at trække dig sideværts.
 
Sideforflyttelse er en manøvre, der kan være praktisk at kunne. Sæt pagajen, så den set forfra står stejlt i vandet. Det gøres bedst ved at holde den øverste hånd (på billedet den venstre) ud over siden af kajakken, så man kigger over sin overarm. Pagajen føres frem og tilbage med den nederste hånd i lange rolige bevægelser, samtidig med at bladet holdes i en vinkel, så vandet hele tiden kommer ind på forsiden af bladet. På det første billede føres bladet bagud, og bladet er åbent bagud, mens pagajen på næste billede føres fremad, og bladet er åbent fremad. Det er vigtigt ikke at åbne bladet for meget, da meget af kraften så vil bruges på at skubbe kajakken frem og tilbage i stedet for at trække den sidelæns.