Denne redning er basis redningen der virker under næsten alle forhold.
T-redningen er hurtig og i de fleste tilfælde den mest effektive redningsmetode, hvor der kun er en hjælper. 

Da der kun skal én redder frem til svømmeren, vil T-redningen ofte være den hurtigste måde at få svømmeren op i kajakken igen, end særligt H-redningen vil være det.
T-redning er da også basis-redningen for kajakinstruktører. 

Der er flere  forskelle på T-redning og X-redning.
Væsentligst er at T-Redningen kræver færre kræfter, er langt hurtigere og giver mindre risiko for at svømmeren kommer til at give slip på sit grej.
At du så også slipper for at ødelægge dit spraydeck gør jo heller ikke noget.

Navnet kommer fra hvordan kajakkerne ligger i forhold til hinanden, når svømmerens kajak skal tømmes for vand. Ved T-redning, holder redderen kajakken i stævnen og vinkelret på sin egen kajak (ligner et T set oppefra). Derefter løftes stævnen indtil cockpittet kommer fri af vandet, og kajakken kan vendes uden, at der kommer mere vand i den.

Dette gøres ganske let, selv med en fuldt lastet kajak, hvis svømmeren blot hjælper til med at trykke bagenden af den kæntrede kajak ned i vandet, så forenden løftes fri af vandet.
Man kan som redder med fordel løfte i to omgange, hvor det første er at få spidsen af kajakken op på dækket, inden man løfter den op så cockpittet kommer fri af vandet når den vendes.
Når svømmeren skal op i kajakken, er det redderens ”ansvar” at holde kajakken stabil. Den bedste måde at gøre dette er ved at lægge svømmerens kajak parallelt med redderens og med stævnene i hver sin retning. På denne måde kan du som redder læne dig ind over den tomme kajak og holde fast med en hånd på hver side af forkanten af cockpittet, mens svømmeren kravler op i kajakken på samme måde som ved H-redningen eller som vist på billedeserien.
Første opgave er at opdage der er én som skal have hjælp – og komme derhen.
Dette vil i langt de fleste tilfælde være det mest tidskrævende og vil i bølger og hårdt vejr også kunne være en ganske teknisk krævende opgave.
Svømmeren placerer sig i bagenden af sin egen (kæntrede) kajak, og redderen holder i stævnen.
Afhængig af situationen kan det være nødvendigt at løfte stævnen op på redderens dæk først. Det giver lidt pause og mulighed for at skifte greb. Bemærk det er kun lige stævnen der kan løftes op i skødet – den skal IKKE trækkes længere op!
Jo mere vinkelret kajakkerne ligger i forhold til hinanden jo mere stabilt bliver det, mens en mindre vinkel (så den kæntrede kajak ligger mere parallelt foran rederen) vil gøre tømningen noget lettere men også mindre stabil.
Kajakken løftes i stævnen. Ideelt løftes kajakken så højt at cockpittet kommer fri eller næsten fri af vandet hvor kajakken vendes på rette køl.
Bemærk svømmeren ligger ved bagenden af sin kajak og kan derved hjælpe redderen ved at trykke bagenden ned og dermed forenden op.
Når kajakken er tømt for vand og vendt om på ret køl, trækkes kajakken hen på siden af redderens kajak og svømmeren kan entre kajakken igen.
Husk at såvel svømmer som redder skal holde fast i udstyret hele tiden så det ikke driver fra jer!