Hvert padletag giver som udgangspunkt støtte, og når først du har en smule rutine, vil du i langt de fleste situationer slet ikke bemærke at du egentlig bruger dit fremadtag til at genvinde balancen hvis du er kommet lidt på “kanten”.
Dette vil dog ikke altid være nok, og i sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at lave et tag, der giver mere støtte, end den støtte der opnås ved et fremadtag eller et sweeptag. Her er det så, at støttetagene kommer ind i billedet.
Først og fremmest lowbrace/lavt støttetag, men også rul/grønlændervending og highbrace/højt støttetag vil være gode støttetag at lære sig.

Lowbrace/lavt støttetag

Når du kommer ud i en situation, hvor kajakken er ved at kæntre, vil du helt naturligt forsøge at holde balancen med kroppen, derved sidder du i et ”C” til den ene side. Er dette ”C” evt. kombineret med et fremadtag ikke nok til at holde eller genvinde balancen, vil et lowbrace i langt de fleste tilfælde kunne betyde en tur mindre under vandet.

Et lowbrace i brug på vejen ud gennem en mindre brænding

Lowbracet begynder, når du er ved at kæntre, og dermed sidder i et ”C” (tilt) for at forsøge at beholde balancen. Her siger vi, at du kæntrer mod venstre (der med en højreskivet pagaj er den letteste side at lave lowbrace i). Pagajen holdes næsten vinkelret i forhold til kajakken med bagsiden af venstre blad ned mod vandet og med bladet ud for låret. Højre hånd holdes tæt ind til kroppen, men må ikke komme ind og røre kroppen og derved bliver, ”låst” fast. Hele pagajen holdes så tæt på kajakken som muligt, igen uden at røre. For at have kraft i taget og kunne bruge kroppen optimalt i bevægelsen holdes begge albuer over skaftet. Når kajakken er ved at kæntre, slås bagsiden af venstre blad fladt i vandet samtidig med, at du bruger den støtte, dette giver til at starte din ”C” til ”C” bevægelse med kroppen, altså vipper du båden med venstre ben/knæ og maven samtidig med, at du trykker hovedet ned mod vandet i venstre side, så kajakken igen ligger fladt på vandet. Helt optimalt bruger du pagajen så lidt til manøvren, at bladet bliver i vandoverfladen, så du hurtigt kan padle videre. 
I mange tilfælde vil bladet være dykket lidt ned i vandet som følge af manglende præcision og timing. 
I sådanne situationer vil den bedste og hurtigste måde at få bladet fri af vandet igen være at føre bladet fremad og op. Det gøres ved at vinkle bladet så overkanten er lidt højere end underkanten, hvorved bladet skære sig op af vandet. Dette giver også lidt ekstra støtte, som kan være tiltrængt, indtil man er helt tilbage i balance. I starten kan lowbrace virke noget akavet, men når først bevægelserne er blevet lært, er det et uhyre effektivt og sikkert tag.

Ved lowbrace holdes pagajen med albuerne over skaftet og ”bagsiden” af bladet ned mod vandet. Når kajakken er ved at kæntre, holdes balancen så længe som muligt, derved vil kroppen være formet som et ”C” (første billede). Samtidig med at kajakken vipper over balancepunktet og er ved at kæntre, slås bladet ned i vandet ud for knæene. I samme manøvre rettes kajakken op med kroppen i en ”C til C” bevægelse. Her er det meget afgørende, at hovedet følger med i bevægelsen, således at man slutter med hovedet ned mod vandet. Lowbrace skal slutte med pagajen så højt som muligt i vandet, så den hurtigere kan bruges til at padle videre med. Når pagajen dykker lidt ned i vandet i slutningen af dit lowbrace, er den bedste måde at få bladet op af vandet igen ved at føre det fremad og op, derved bevares kroppen foroverbøjet.

Highbrace/højt støttetag
Highbrace eller højt støttetag er et meget kraftfuldt støttetag, som i enkelte tilfælde kan være yderst nyttigt at kunne. Men det er ikke noget let tag og gøres det forkert, er der en ganske stor risiko for at pådrage sig en skulderskade. Et rigtigt udført highbrace belaster derimod ikke skuldrende, men er vanskeligere at udføre end en grønlændervending er. Derfor vil det i mange tilfælde være bedre at lade sig kæntre og rulle op igen, frem for at ”redde” med et highbrace. I mange tilfælde vil en vending endda være hurtigere end et highbrace.Som ved lowbrace er det C til C bevægelsen der er afgørende for et godt highbrace. 
Highbrace adskiller sig dog afgørende fra lowbrace, ved at albuerne holdes under skaftet ved highbrace mod over ved lowbrace. Hænderne må dog aldrig komme over hovedet, da du i så fald udsætter dine skuldre for en unødig belastning.
Da pagajen holdes højere, betyder det, at highbrace kan bruges, når kajakken er mere tiltet (du er tættere på at kæntre), men også at det først bliver rigtig effektivt, når kajakken er meget tiltet, da bladet ellers ikke ligger fladt på vandet.
Når du kæntrer, vil du ramme vandet med stor kraft, denne opbremsning skal ”tages” med kroppen, så du ikke skader dine skuldre. Når kroppen rammer vandet, laves en kraftigt C til C bevægelse med pagajen vinkelret i forhold til kajakken og så fladt på vandet som muligt.
For at holde bladet fladt på vandet i slutningen af taget skal håndledet vippes godt tilbage i den sidste del af taget. I mange tilfælde vil bladet dykke lidt i vandet under et highbrace. Jo bedre udført, jo højere i vandet ligger pagajens blad når taget sluttes. Hvis bladet slutter dybt i vandet, er den bedste måde at få det fri af vandet ved at føre bladet fremad, mens hånden vippes endnu længere tilbage. På den måde vil bladet ”skære” sig op gennem vandet.

højt støttetag højt støttetag

Når du ikke at ”redde den” med et lowbrace, og ønsker du ikke at rulle, vil et highbrace være en mulighed. Et highbrace er dog vanskeligt at udføre rigtigt, og du risikerer let at skade dine skuldre. Derfor bør du ikke træne highbrace, før du har en god fornemmelse for rullet. I praksis minder et highbrace meget om den sidste del af et bracerul, hvor man netop kommer op på et highbrace. Afgørende for et godt og sikkert highbrace er at lade sig kæntre så meget, at kraften, man rammer vandet med, tages af kroppen og ikke kun af pagajen og dermed skuldrene. Når bevægelsen er stoppet, vendes kajakken med et kraftigt vip med hoften – C til C bevægelse. Gennem hele highbracet skal du sidde oprejst eller foroverbøjet, og bladet skal i vandet ca. ud for dine lår/knæ.