Som redder har du et stort ansvar.
Det vil ofte være dig der er dygtigst og derfor også dig der i mange tilfælde må tage over når tingende begynder at gå galt. Forvent ikke det store overblik hos en svømmer hverken over den samledes situation eller hos svømmeren selv.
En svømmetur slider både på psyken og på fysikken. Selv en sommerdag vil vandet tit køle så meget at svømmeren er blevet godt kold når vedkommende er tilbage i båden.Som udgangspunkt bør en svømmetur eller to ikke være, eller give de store problemer. Men falder den samme person i vandet flere gange i løbet af turen er det klart udtryk for at de øvrige på holdet har fejlvurderet situationen, og ikke taget de forholdsregler der burde være taget.
Når en gruppe er på tur sammen hvor der af den ene eller anden grund kan være risiko for at nogle kommer ud og svømme, vil det første være at organisere sig i gruppen, så de bedste og mest sikre holder sig bagerst hvor de kan have overblik over gruppen. Når så én kæntre kan redderen være hurtigt fremme, og dermed undgå at svømmeren bliver mere afkølet end godt er. Når så redderen har svømmeren oppe i kajakken igen er det helt afgørende at tage en rigtig vurdering af situationen af svømmer, de aktuelle vejrforhold og hvilke muligheder der måtte være for evt. at ændre på turen.
Skal svømmeren have mere tøj på (en hue og “halsdisse” kan gøre underværker)? Evt. have noget (varmt) at drikke? Kan svømmeren selv padle videre, eller vil det være sandsynligt at det bare resultere i endnu en svømmetur? Skal der rigges slæbe- og støtte foranstaltninger til, så der kan padles ind til land? Det vil altid være klogest at være lidt for forsigtig i sit valg end at “tage chancen” og bare forsætte som ingenting var hændt efter en svømmetur (naturligvis med mindre det er en meget kontrolleret situation).
Øverst: En hurtigt redning giver kort tid i vandet. Under: En træt padler hjælpes i land, af instruktøren.