På trods af at havkajakker er konstrueret til at være retningsstabile, vil der altid skulle korrigeres så de holder kursen, ligesom der være en række forhold, hvor der skal bruges ganske meget energi for at holde en kurs, hvis ikke der er ror på kajakken. Energi der kun kan komme fra et sted – dig som roer.
Sidevind vil skubbe mere til bagenden end til stævnen, hvilket betyder, at man hele tiden skal styre kajakken væk fra vinden for at holde kursen. Dette skyldes at der vil være et tryk på forenden af kajakken, hvor stævnen rammer vandet, mens der i bagenden vil være et undertryk hvor vandet søger at udfylde det “hul” der opstår bag kajakken. Det betyder at forenden holdes mere fast i vandet end bagenden der ligger mere “løst” og dermed lettere bliver påvirket af vind.

I bølger vil kajakken lægge sig parallelt med bølgerne, hvis ikke der korrigeres med styretag og tilt. Er der bølger og vind vil bølgerne dog i langt de fleste tilfælde være dem der afgøre hvor kajakken styre hen, og kajakken vil lægge sig parallelt med bølgerne.
Meningen med ror og finner er at kompensere for disse kræfter (vind og bølger) så du kan koncentrer dig om at padle den vej, du vil.

Der findes flere forskellige rorsystemer til havkajakbrug. De rorsystemer der fungere bedst for øjeblikket, består af et ror der kan vippes ned i vandet lige bag kajakken. Fra roret går der styreliner frem til fodpedalerne i cockpittet. På den måde kan man styre roret ved hjælp af pedalerne. Desværre er der alt for mange kajakker, der ikke har et velfungerende rorsystem. Ofte er det pedaler, der ikke glider let nok, og rorliner der er for elastiske, som giver problemer. I de fleste tilfælde er det ikke det store problem at skifte evt. dårlige liner ud med nogle statiske liner i rustfri stålwire eller specktra snor. Det kan anbefales, at du bruger liner af stålwire, da disse er væsentlig mere statiske end nogen anden linetype. Med statiske liner vil roret reagere hurtigt selv ved ganske små bevægelser med pedalerne.

Et godt ror vil spare dig for en del energi, da du ikke skal lave så mange styretag, men kan koncentrere dig om at padle fremad. Roret skal kunne vippes op, mens du sidder i cockpittet, når du skal ind og ud fra stranden eller surfe i bølger. Dette gøres normalt ved hjælp af en line på oversiden af dækket. Bemærk, hvordan roret har en ”rille”, det ligger i når det er løftet op. På denne måde holdes roret og dermed også fodpedalerne godt på plads.

Pedaler

To meget velfungerende pedalsystemer er Yakima og SmartTrack. Yakimas system består af pedaler der glider i en føringsskinnen, mens SmartTracks system består af to-delte pedaler, én der sidder fast og giver støtte, og én der kan vippe og derved styre roret.
Roret og pedalerne er noget af det eneste, der skal vedligeholdelses løbende på en havkajak. Særligt pedalerne har det med at sætte sig fast i deres føringsskinner, hvis ikke de bliver skyllet fri for sand og smurt med jævne mellemrum. Generelt giver de billigere rorsystemer større problem end de dyre – men der findes mange mere eller mindre “hjemmekonstruerede” systemer som laves i ganske små antal og derfor også koster ganske meget uden at være særligt velfungerende.

Finner

Nogle kajakker har en finne under kajakken i stedet for et ror. Denne finne kan, mens man sidder i kajakken, sænkes mere eller mindre ned under kajakken og derved i nogen grad hjælpe med at holde kursen. En sænkefinne erstatter dog på ingen måde et rigtigt vipperor. Finnen kan bruges til at kompensere for vindens pres på kajakken (skubber kajakken til en kurs op mod vinden), men den kan også bruges til at styre kajakken væk fra vinden, kursen afhænger af hvor langt finnen sænkes. En finne vil dog kun i meget begrænset omfang holde kursen i forhold til bølgernes påvirkninger af kajakken, men dog gøre kajakken mere retningsstabil. Selv om sænkefinner kan virke som en meget simpel og gedin konstruktion, giver de normalt flere problemer (end et vipperor), som kan være ganske besværlige at løse. Ofte er det sten og grus der sætter sig fast i den ”skede” finnen trækkes op i, når den ikke skal bruges eller kontrollinen der kan giver problemer. Derfor skal man være noget forsigtig med at sætte i direkte fra land, ligesom man heller ikke bør padle helt op på stranden/trække kajakken op. I praksis betyder det at finner mest har sin relevans på glasfiber og carbon kajakker, da de alligevel ikke har godt af at gå ind og ud direkte fra land, mens de på plastkajakker let begrænser de fordele der er ved netop en kajak i plast.