Ofte vil der være behov for at kunne manøvrer, kajakken mere, end hvad der er muligt med roret. Andre gange kan man ikke regne med roret. Det kan f.eks. være i bølger, eller når man skal ind gennem brændingen og har løftet roret op for at beskytte det.
Det mest brugte styretag er sweep taget. Sweep kan enten laves fremad eller baglæns. Hvilket, der er mest praktisk, afhænger i nogen grad af situationen. I nogle tilfælde vil man skiftevis bruge fremad og baglæns sweep.  Som med fremadtaget skal man tilstræbe, at pagajen forbliver på samme sted i vandet, og det er kajakken der drejer mest muligt.Afgørende for et godt sweep er, at kraften i taget kommer fra ben, mave og ryg og ikke fra pagajen. For at dette kan lade sig gøre, starter taget med en rotation i kroppen, så kroppen så at sige spændes op. På den måde vil der være meget mere rotation i kroppen, og sweepet vil blive langt mere effektivt.Hvis du vil dreje kajakken mod f.eks. højre (med uret), læner du dig først lidt fremover samtidig med, at kroppen drejes, så venstre skulder er fremad og højre bagud. Selve sweepet starter med at sætte venstre blad i vandet, så langt fremme mod spidsen af kajakken som muligt og føre bladet i en stor cirkelformet bevægelse rundt mod kajakkens bagende. Pagajen holdes hele taget igennem så vandret/lavt som muligt, for at nå så langt ud fra kajakken som muligt med bladet. Det giver et større moment i taget, så det bliver mere effektivt. Ligesom med andre tag er det her også vigtigt, at sweeptaget udføres ”rent”, altså at pagajen holdes roligt i vandet, og der kommer et minimum af hvirvler og sprøjt fra taget.

Ved et sweeptag holdes pagajen så vandret som muligt. Sæt bladet i langt fremme og helt tæt ved båden, læn dig lidt frem for at nå længere. Bladet føres i en stor halvcirkel rundt og ned mod bagenden af kajakken, samtidig med at man læner sig lidt bagud igen for at få større rækkevidde. Særligt i starten vil det være en fordel at kigge efter bladet, da man derved lettere kan bruge hele kroppen til at dreje kajakken. Hvis du tilter kajakken samtidig med taget, vil sweepet blive væsentligt mere effektivt (som på billedet).

Ofte vil der være behov for at kunne manøvrer, kajakken mere, end hvad der er muligt med roret. Andre gange kan man ikke regne med roret. Det kan f.eks. være i bølger, eller når man skal ind gennem brændingen og har løftet roret op for at beskytte det.
Det mest brugte styretag er sweep taget. Sweep kan enten laves fremad eller baglæns. Hvilket, der er mest praktisk, afhænger i nogen grad af situationen. I nogle tilfælde vil man skiftevis bruge fremad og baglæns sweep.  Som med fremadtaget skal man tilstræbe, at pagajen forbliver på samme sted i vandet, og det er kajakken der drejer mest muligt.Afgørende for et godt sweep er, at kraften i taget kommer fra ben, mave og ryg og ikke fra pagajen. For at dette kan lade sig gøre, starter taget med en rotation i kroppen, så kroppen så at sige spændes op. På den måde vil der være meget mere rotation i kroppen, og sweepet vil blive langt mere effektivt.Hvis du vil dreje kajakken mod f.eks. højre (med uret), læner du dig først lidt fremover samtidig med, at kroppen drejes, så venstre skulder er fremad og højre bagud. Selve sweepet starter med at sætte venstre blad i vandet, så langt fremme mod spidsen af kajakken som muligt og føre bladet i en stor cirkelformet bevægelse rundt mod kajakkens bagende. Pagajen holdes hele taget igennem så vandret/lavt som muligt, for at nå så langt ud fra kajakken som muligt med bladet. Det giver et større moment i taget, så det bliver mere effektivt. Ligesom med andre tag er det her også vigtigt, at sweeptaget udføres ”rent”, altså at pagajen holdes roligt i vandet, og der kommer et minimum af hvirvler og sprøjt fra taget.Ved et sweeptag holdes pagajen så vandret som muligt. Sæt bladet i langt fremme og helt tæt ved båden, læn dig lidt frem for at nå længere. Bladet føres i en stor halvcirkel rundt og ned mod bagenden af kajakken, samtidig med at man læner sig lidt bagud igen for at få større rækkevidde. Særligt i starten vil det være en fordel at kigge efter bladet, da man derved lettere kan bruge hele kroppen til at dreje kajakken. Hvis du tilter kajakken samtidig med taget, vil sweepet blive væsentligt mere effektivt (som på billedet).