Den mest effektive redningsmetode til at få en svømmer op i kajakken igen hvis det er en rigtig tungt lastet kajak, eller redderne ikke har så mange kræfter er at lave en såkaldt H-redning. H-redningen kræver to hjælpere, hvilket gør det væsentligt lettere at vende og tømme kajakken end, hvis man kun er en hjælper (T-redning), eller man er alene (paddlefloat). Særligt, hvis svømmeren er træt eller kold og ikke kan hjælpe til, eller kajakken er lastet med oppakning, vil det kunne være af afgørende betydning for om redningen lykkedes, at der er de ekstra hænder til at hjælpe. H-redningen virker rigtig godt selv i ganske hårdt vejr, men bliver det alt for voldsomt i vejret, vil det let blive en stor udfordring alene at holde kajakkerne sammen, og så vil H-redningen hurtigt blive meget vanskelig at udføre.

Under selve redningen ligger de to kajakker, der skal til for at hjælpe svømmeren op igen, parallelt med alle 3 pagajer på tværs mellem kajakkerne (set oppefra danner dette et H, heraf navnet på redningsteknikken). Dette giver en meget stabil flåde, og man holder samtidig godt styr på pagajerne. Desuden vil svømmeren let kunne holde fast i en af kajakkerne og evt. trække sig lidt op på en af reddernes kajak for at få overkroppen ud af vandet, hvilket mindsker afkølingen betragteligt, hvis det er koldt.

Når kajakken skal vendes, gøres det lettest ved at svømmeren trykker bagenden af sin kajak ned i vandet, samtidig med at de to reddere løfter stævnen og vender kajakken i en bevægelse, på den måde kommer der kun ganske lidt vand ind i kajakken, også selv om man ikke altid kan få cockpittet helt fri af vandet. Hvis der hverken er oppakning eller meget vand i kajakken, er det naturligvis en del lettere at løfte kajakken, når den skal tømmes. Og dermed kun få meget lidt vand ind i kajakken. Når kajakken er tømt for vand, placeres den mellem de to redderes kajakker, som kan holde fast i kanten af cockpittet, mens svømmeren kravler op i kajakken.

Den mest effektive måde at komme op i kajakken på er ved at tage godt fast i rælingslinerne og skubbe sig lidt ned i vandet, så der bliver god kraft til at ”hoppe” op på kajakken lige bag ved cockpittet. Når du er helt oppe på kajakken, vender du dig så du, stadig liggende på maven, har hovedet ned mod roret og så du kan putte fødderne ned i cockpittet. Derefter krabber du dig baglæns ned i kajakken og vender dig, mens du forsøger at holde tyngdepunktet så lavt som muligt og bevare balancen over kajakken. Til sidst sættes spraydækket på igen evt. med hjælp fra de to hjælpere, og du er klar til at padle videre.

 

Første opgave ved alle entringer er at komme hen til svømmeren. Det er vigtigt, at svømmeren holder fast i sin pagaj og egen eller en hjælpers kajak. Når hjælpen er fremme, placeres den kæntrede kajak med spidsen modsat de to hjælperes. Pagajerne lægges hen over dækket på de to hjælperes kajakker, og den kæntrede kajak løftes op over disse. Herefter kan kajakken vendes med bunden i vejret og tømmes for det sidste vand, inden den vendes tilbage og de to hjælpere støtter kajakken, mens svømmeren kravler op i kajakken igen.