Danmarks sidste vildmark, sådan omtales de danske kyster ofte i havkajakkredse, og med god grund. For hvor det danske land ellers er præget af kulturlandskaber, hvor både marker og skove er industrier der skal give afkast og tjene penge til ejerne, er vandet og kysten i langt mindre grad påvirket af vores udnyttelse af ressourcerne. Det betyder at vandet og kysten stadig kan give en oplevelse af den oprindelige natur, som den så ud før vi kom til. Næsten som en rigtig vildmark.


Da jeg i midten af 80’erne begyndte at padle havkajak, var vi ikke mange i Danmark der viste hvad en havkajak var. Dengang var det i Danmark stort set kun tur- og kapkajakker folk kendte til. Da havkajakker så småt begyndte at vinde indpas var der i flere kajakklubber endda stor modstand mod disse kajakker hvor ”man ikke faldt ud hvis/når man kæntrede”. Meget har heldigvis ændret sig siden dengang, og i dag, mere end 30 år senere er padling i havkajak blevet meget udbredt.
Siden 1993 har jeg undervist i havkajak og whitewater kajak. I den periode er udviklingen af teknik og udstyr gået meget stærkt. Særligt er udviklingen inden for whitewater gået stærkt med nye teknikker der har affødt nye både som igen har givet nye muligheder og bedre padlere. Med nye og bedre færdigheder har det vist sig at mange af de “gamle tekniker” ganske enkelt ikke er de optimale, og mere effektive teknikker er opstået. Denne udvikling er også i gang når vi snakker havkajak. Det går ikke i samme tempo som inden for white water men tendensen og teknikkerne er for stor del de samme i de to kajaktyper.
Der findes efterhånden rigtig meget litteratur såvel i bøger, film og på internettet om havkajak. Meget af det er imidlertid noget gammeldags, enten fordi materialet rent faktisk er gammelt eller fordi personen bag ikke helt har fuldt med.
Dette billede ses desværre også meget ofte på div. undervisningssteder, hvor indholdet langt fra lever op til de forventninger der bør stilles. I dag er fokus rettet meget mod teknikker, der virker, hvor der er brug for det, uden risiko for skader. Inden for grønlændervendinger, har der f.eks. i mange år været en tendens til et stort element af opvisning, men ikke nødvendigvis noget der fungerede, når det virkelig gjaldt.

Det har været meget vigtigt, for mig, at HavkajakBogen.dk tager udgangspunkt i morderne teknikker, som gør op med flere gamle holdninger, men som jeg til gengæld ved virker, i bølger, strøm og andre vanskeligere forhold – de steder hvor du rent faktisk kan få brug for dem!
At lære, og blive bedre er for mig en vigtig del af havkajak. Heldigvis bliver ingen for gode til stadig at kunne lære. Det er en dejlig oplevelse, at mærke man er blevet bedre til en teknik, eller man valgte rigtigt i en situation, der kunne være blevet kritisk, hvis ikke man på baggrund af sin erfaring træf den rigtige beslutning.

Det er også en meget stor tilfredsstillelse at undervise i kajak, hvor jeg har været så heldig at kunne gøre det til en væsentlig del af mit levebrød, at introducere nye til sporten og lære ”gamle rotter” mere om havkajak siden 1993.

Vi ses på vandet.
Jakob Hertz