Bølger opstår primært på grund af vinden. Dog kan fx hurtigfærger også give bølger der bør være opmærksomhed omkring.
Er bølgerne dannet langt væk kan de komme ind til land som dønninger. Forskellen når du er ude på havet, vil typisk være at bølger ligger mere tæt, og er stejlere i forhold til dønninger der har lidt større afstand og ikke er så stejle. Det betyder at du helt uden problemer kan padle i 6-8 meter høje dønninger (som jeg har prøvet i Stillehavet ud for Vancouver Island) uden at det mærkes som noget særligt, mens 1½-2 meter vindbølger kan være endda særdeles krævende. Endelig vil der når bølger rammer fx bolværker eller en klippekyst opstå refleksionsbølger der kan være en udfordring selv ved ellers forholdsvis små bølger og let vind.

Inde ved land bryder bølgerne når vanddybden falder til omkring 0,8 gange bølgehøjden. Hvordan bunden er vil derfor være helt afgørende for hvordan bølgen bryder.
En kyst hvor det bliver meget hurtigt dybt vil bølgerne således først bryde helt oppe på eller ganske tæt på stranden, mens der vil være en mere langstrakte brænding på kyster hvor det kun langsomt bliver dybere. (Det er her vi finder surfspot).
I kajak vil det kun sjældent give problemer med bølger uden på åbent hav, da vi normalt ikke er ude i rigtig hårdt vejr (storm). Det er først når bølgerne kommer ind mod kysten hvor vanddybden falder og de begynder at stejle til og bryde, det kan blive sjovt eller problematisk afhængig af temperament.
Da vanddybden er meget afgørende for hvordan og hvor bølgerne bryder vil det være en god idé at bruge noget tid på at kigge på vandet og derved få en indikation af hvordan bølgerne bryder. Du kan så vælge om du vil lege i brændingen eller tage en lettere vej ind eller ud. Selv på kyster med en langsom faldende vanddybde vil der være “kanaler” hvor vandet løber ud. Her vil der være markant mindre brænding, så det er lettere at komme ind/ud.
En kyst hvor det hurtigt bliver dybt, vil det være lettest at sætte sig i kajakken oppe på land og vente til der kommer en pause i bølgerne og så ellers skubbe sig hurtigt ud og padle lidt væk fra land. Ofte vil du bare skulle et par meter ud før du er forbi brændingen. Denne metode kan ikke anbefales hvis du har en fiberkajak, da den ganske enkelt går i stykker. (det vil være stenbund, da sand skylles væk ved denne type brænding).


Et godt surfspot, her ved Gilleleje. Det bliver kun langsomt dybere, så bølgerne er lang tid om at stejle til og bryde. Ved hårdt vejr vil der ofte slet ikke være nogen egentlig brænding tilbage helt inde ved kysten, men alt kraften er gået af længere ude i brændingen.

Når vanddybden falder til omkring 0,8 gange bølgehøjden vil bølgen begynde at bryde, men allerede lidt før dette, vil bølgerne stejle til og blive vanskeligere at have med at gøre.